Tanec děloh

Tento článek je inspirován ženami a věnován všem ženám, které touží rozproudit svou sexuální sílu, zlepšit své zdraví a obohatit své životy o celost a opravdovost.

Když se řekne tanec děloh, zní to poněkud zvláštně a v každém to vyvolá představu hodnou jeho fantazii. Když se nad tím zamyslím, napadá mě, jak asi mohou dělohy tančit? Je to tanec jakýchsi měšců, které se hýbou? Skutečnost je mnohem hlubší.

Podstatou tohoto tance je, že se tančí v kruhu žen. Už to je jedním z vysvětlení, proč je tento tanec tak silný. Když se sejde společenství žen v kruhu, dojde k propojení jejich tvořivé – sexuální energie, která vyvěrá z našich pánví, tedy z místa, kde vzniká a utváří se život.

Tanec spočívá v jednoduchém pohybu pánví ve tvaru půlměsíce z leva doprava a zpět. Ženy mohou stát s rozestupy mezi sebou anebo těsně u sebe tak, že se vzájemně dotýkají boky sousedních žen a rukama se drží za zády. Jinak řečeno, tančí v objetí. Já s ženami tančím obvykle druhou variantu, tu jaksi těsnější. Důležitý je dech a uvolnění hlasu.

V kruhu vzniká velmi silné propojení nejen na úrovni pánví a 2. čakry, které aktivuje a rozviřuje sexuální energii, což můžete pociťovat ještě několik dnů a záleží, jak s tím budete dále pracovat. Také dochází silou prožitku k otvírání srdce. Tento tanec je silou prožitku velmi intenzívní a zároveň velmi intimní. Vstupuje-li do něho žena upřímně a s důvěrou, může dojít k otevření srdce a prožitku hluboké lásky. Žena toto sice zažívá v rámci kruhu, ale zažívá to ona a je to jen její prožitek. Lze si ho přenést i do běžného života. Doslova si ho uchovat ve svém srdci a kdykoli si ho znovu vybavit.

Účinek tance je velmi léčivý. Na fyzické úrovni dochází k vědomému navázání kontaktu s partiemi pánve a naší dělohy – oltářem našeho ženství. Mnoho žen je v běžném životě od této části těla oddělená a má problém je cítit. Ladnými pohyby prokrvujeme a celkově oživujeme oblast pánve a všech orgánů zde se nacházejících, což přináší doslova zázraky v oblasti ženského zdraví a v prožívání sexuality. Na úrovni emocionální lze dojít k otevření srdce a prožitku hluboké lásky právě díky důvěře a intimitě ženského kruhu. Velice intenzívní je spirituální hloubka tance, kdy se ženy spojují se svou duší, kterou mohou cítit a díky tomu vnést do svých životů nové obohacující vhledy. 

Milé ženy, ze srdce děkuji Vám všem, s kterými jsem tento tanec tančila a budu tančit. Mým velkým darem je Vás skrze naše propojení cítit a mohu Vám říct, že jde opravdu o něco mimořádného. Cítím vaše dělohy tak, jako kdyby v kruhu svítily žárovky a my mohli navzájem pozorovat intenzitu jejich vyzařujícího světla. Vím, že tento tanec není běžný a obyčejný. Tak jako má někdo léčivé ruce, já cítím tuto schopnost skrze svou dělohu, které jsem nesmírně vděčná. Za její plodnost a hojnost, kterou obdarovává můj život, cítím zodpovědnost pečovat o její a svou vitalitu.

Stav naší dělohy a pánve velmi souvisí s tím, jak se v životě cítíme a jak prožíváme svůj život. Mnohdy je třeba provést mnoho léčení této oblasti, abychom se zbavily emocí, které jsou zde usazené v tzv. emočním koši a brání nám prožívat život v radosti a lásce. Tanec děloh je jedna z cest k uzdravení.

S láskou,

Veronika