Novoluní v Beranu 2024 – čas soustředit se na sebe

Novoluní v Beranu nastane dnes 8. 4. 2024 ve 20:20

Jsme na počátku nového ročního cyklu, který začíná jarní rovnodenností a to můžeme pociťovat jako něco, co už začalo a my se chceme rozběhnout vstříc, přičemž jsme jaksi bržděni a také celková dynamika jarního zážehu v nás je zpomalená. Tedy jaro už je všude okolo nás, ale uvnitř nás můžeme mj. pociťovat stagnaci.

Proč můžeme pociťovat také podrážděnost, nespokojenost a hůře se nám daří nastolit vnitřní klid a harmonii a dotahovat věci do konce? 

Planeta Merkur ve svém retrográdním (zpětném) chodu v konjunkci se Sluncem a Lunou v novoluní nyní takříkajíc stojí v cestě právě Luně i Slunci jako překážka, přes kterou se potřebují na své cestě dostat. Až obě planety za pár dní přejdou přes Merkur, pocítíme úlevu. Dnes je to však spíše čekání na tuto úlevu! Proto můžeme pociťovat podrážděnost či nespokojenost z nenaplnění přání a tužeb, která se nyní nedaří realizovat, nebo ne snadno. Jakákoli akce stojí dosti úsilí a energie. Na cestě jsou překážky a brzdy, které nám ale mají pomoci zpomalit a vnímat, za čím skutečně chceme jít, co je to naše a co skutečně stojí za to. Přehodnocování je na místě. Než se tedy rozeběhneme vstříc novému ročnímu cyklu, pojďme se zasoustředit do sebe.

Využijme potenciálu tohoto novoluní a zpomalme k lepšímu uvědomění si, co skutečně chceme, po čem toužíme a kam a do čeho chceme vkládat svou energii.

Dny okolo novoluní jsou provázeny znesnadněnou komunikací mezi lidmi i skrze veškeré komunikační kanály, kde se mohou vyskytovat i technické chyby. Spíš jsme vedeni do sebe než ke společnému sdílení s lidmi, které je nyní náročnější na energii. Ani organizaci se v těchto dnech příliš nedaří. Objevují se zádrhely a chybí plynulost. Přítomny jsou nerozhodnost, zapomnětlivost, problém s udržením myšlenky a dotahování věcí do konce. Můžeme pociťovat slabou motivaci a odkládání věcí na později. Vyjadřování svých myšlenek také není snadné.

Netlačte na sebe a nežádejte od sebe více, než v klidu zvládnete. Věnujte se ujasnění si v sobě, kam chcete nasměrovat svou pozornost. 

Teď nejsme ani příliš akceschopní, protože Mars v konjunkci se Saturnem v Rybách zpomalují cokoli, co bychom chtěli realizovat, a naopak nás nutí se soustředit na vnitřní přípravu akcí budoucích, což vyžaduje také hodně energie na formování plánů a vizí. Zj. uvědomění si, co má smysl realizovat.

Vnímejte signály a situace, které přicházejí jako podněty, které nám mají pomoci se orientovat v sobě, protože máme mimořádnou možnost rozlišit, co skutečně stojí za to v oblasti seberealizace, co nás baví či ne a přicházet může nová inspirace. Vnímejte také, jaké jsou vaše postoje k lásce, které se nyní mohou proměňovat. Jsme doslova tlačeni, abychom si v sobě udělali pořádek a mohli se na sebe soustředit!

Nedělejte ukvapené závěry, jen pozorujte a nechte věci vyplynout, vše se ukáže v jasných obrysech.

Ve čtvrtek 25. 4. Merkur otočí svůj chod ze zpětného kupředu a věci se dají paralelně do pohybu. Budeme mít již jasněji a budeme vykračovat s novou a lehčí energičtější náladou vstříc. Naše mysl bude svěžejší a realizace čehokoli bude snadnější než nyní.

Ve středu 1. 5. vstoupí planeta Mars, již bez vlivu Saturna, do znamení Berana, a to teprve pocítíme značnou dynamiku, která rozhýbe kdejaké stagnace!

Je tu novoluní, čas odpočinku. Dopřejte si alespoň chvilku pro sebe a relaxaci.

Krásné novoluní,

Veronika