O mé práci

Astrologie je mým celoživotním zájmem a nyní už nějakou dobu oblastí, na kterou se plně zaměřuji. Vhled tohoto oboru považuji za určitý nad-hled nad našimi životy, který pomáhá hledat odpovědi na naše otázky týkající se významných životních témat. Astrologie přináší hluboké pochopení a porozumění a umožňuje růst duchovní gramotnosti a růst našeho vědomí.

„Však co nahoře, to dole a co uvnitř, to venku“, hovoří za vše. Co je venku, vychází z nás a co se děje v nás, můžeme číst z horoskopu dle toho, co je na nebi.

Setkání tedy probíhá nad horoskopem jedince. Horoskop je mapou našeho osudu a můžeme v něm vyčíst mnohé, ale nutno doplnit, že ne všechno. Dozvědět se můžeme, jak se nám daří v životě v různých oblastech anebo co je příčinou toho, proč se nám nedaří. A společně hledat řešení.

Jak se prosazujeme, jaké jsou naše vlohy a nadání a jak je rozvíjet. Jak komunikujeme se světem, co pro nás znamená rodina. Můžeme vyčíst rodové zátěže, s kterými na svět přicházíme a jak s nimi pracovat. Jaký je náš realizační potenciál, jaká práce je pro nás vhodná a zda je pracovní role, kterou zastáváte, v souladu s Vaším nastavením. Jak si stojí naše zdraví a psychohygiena.

Obsáhlým tématem jsou vztahy – vztahy v rodině – s rodiči, s dětmi, partnerské vztahy. Jak utváříme vztahy, jaký partner se k nám hodí. Témata spojená se sexualitou, majetkem, kariérou, společenským postavením a potřebami, abychom se v životě cítili spokojení.

Dozvědět se také může o tom, co nás v životě omezuje, kde cítíme zábrany, setkáváme se se svým stínem a mnoho dalšího.

Důležitý je vždy životní příběh přicházejícího člověka. Horoskop, výchova a prostředí, v kterém člověk vyrostl a žije, utváří celkový obraz. Proto nevykládám horoskopy lidí pouze na základě jejich horoskopu, aniž bych s nimi mluvila.

Velmi si cením životního díla švýcarského lékaře a psychiatra C.G. Junga, který položil základy astropsychologie. Při svých konzultacích pracuji s rozborem lidské psýchy podle C.G.Junga, kde můžeme velmi dobře uvidět a pochopit jednotlivé složky své psýchy, které na sebe vzájemně působí podle postavení planet v našem nativním horoskopu. Zde se promítá obraz makrokosmu do mikrokosmu jedince a s ostatními faktory rozehrává osud v životě každého z nás.

Setkání nad horoskopem považuji za tvůrčí proces s klientem nás obou. Jsem toho názoru, že budoucnost je v rukou každého z nás. Každý z nás má možnost volby. Na tom vždy záleží, jak se náš život bude utvářet. Já Vám mohu říci, co k tomu máte k dispozici, jaké jsou Vaše možnosti pro naplňování Vašich přání a cílů, ale vždy záleží také na Vás.

Ve své činnosti se věnuji také seminářům, které jsou tématicky zaměřené na přiblížení dílčích astrologických témat zjednodušenou formou pro práci ve skupině.

Organizuji ženské kruhy zaměřené na témata z astrologie, astropsychologie, seberozvoj, konstelační tance, ženské zdraví, menstruační cyklus, mateřství, zdravou sexualitu, práci s energiemi, relaxaci, zdravý životní styl, aj. Zaměřuji se na práci s ženským sebevědomím a sebehodnotou.

Na mém webu můžete sledovat také mé různé články.

Z čeho vycházím, jsou životní zkušenosti propojené s poznatky dvou českých astrologických škol, které jsem navštěvovala a samostudia knih astrologické, psychologické, psychosomatické a duchovní literatury. Necituji astrologickou teorii, ale opírám se o autentické zkušenosti a prožitky ve spojení s ověřenými teoretickými principy z astrologie.